Team

Het team van De Klimop bestaat uit een groot aantal bevlogen professionals. Zij richten zich in eerste instantie op datgene wat voorwaardelijk is om goed onderwijs te kunnen ontvangen, namelijk welbevinden en betrokkenheid. 

We hebben leerkrachten die specialist zijn op het gebied van talent en ontwikkeling. Voor het verkennen van dat talent werken wij samen met studenten Pedagogiek van de Erasmusuniversiteit en studenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Drechtsteden en Leiden.