Oudercommisie

Veel mensen vragen zich af wat de functie van de ouderraad op school is. In het kort komt dat neer op het verrichten van activiteiten met betrekking tot niet- schoolse zaken. Daar voor niets de zon op gaat, zullen veel zaken betaald moeten worden.Daarom vraagt de ouderraad voor ieder kind een vrijwillige ouderbijdrage. De oudercommissie organiseert in samenwerking met het team jaarlijks terugkerende evenementen, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en het kerstfeest.

Ook ondersteunt de ouderraad de school tijdens:

• De inloop/informatie avonden

• Het schoolkamp van groep 8

• De afscheidsavond van groep 8

• De schoolreisjes

• De schoolprojecten

Lid worden

Om lid te worden is er slechts één voorwaarde: u moet minimaal één kind op school hebben. De ouderraad bestaat gemiddeld uit 6 leden aangevuld met de ouderbetrokkenheidsmedewerker van onze school.