Ouderbijdrage

Wij zijn dankbaar dat er voldoende ouders willen helpen. Wij zijn afhankelijk van de ouderbijdrage. Hoe meer ouders deze (bijtijds) betalen, des te meer wij onze plannen kunnen verwezenlijken. Deze bijdrage wordt gebruikt om de activiteiten van de oudercommissie voor de kinderen, en dat zijn er vele, te financieren. Eénmaal per schooljaar ontvangt u een overzicht van inkomsten en uitgaven. De bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op € 45,00

Wij danken u alvast voor uw bijdrage!