Burgemeester Aboutaleb op bezoek

Wij kregen 14 januari 2019 bezoek van burgemeester Aboutaleb. In een kringgesprek stelden kinderen van de school ieder een vraag aan de burgemeester in aanwezigheid ook van enkele ouders en de wijkagent. Uit iedere klas werd een kind uitgekozen. Ze stelden vragen over o.a. hoe kan het veiliger worden op straat, wat doe je aan overlast en bij wie kan je terecht, hoe komen we aan meer leuke speelplekken, wie moet vervuiling aanpakken, wat te doen tegen geweld, wat gebeurt er aan armoedebestrijding en ook over hoe wordt je burgemeester. de burgemeester had een goed advies: altijd verder leren en gaan voor wat je wilt bereiken. Aan het gesprek ging een rondleiding vooraf door twee scholieren.

Tablets en Chromebooks

Op onze school werken de leerlingen op tablets of chromebooks. De les start vanzelfsprekend met een instructie die doelgericht is en past bij de onderwijsbehoefte van de groep. Tijdens de instructie werken de leerlingen in het schrift om nieuwe strategieën toe te passen. De leerkracht ziet er op toe dat strategieën worden gebruikt tijdens de verwerking op de tablets of chromebooks. 

De leerkracht is directief, gezaghebbend, zorgzaam en actief en met passie betrokken bij het lesgeven en leren en maakt daarbij gebruik van een onderwijsprogramma dat veel ruimte biedt voor het automatiseren van basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) en de ontwikkeling van algemene kennis. De leerkracht maakt voor het proces van automatiseren gebruik van moderne middelen. Deze middelen werken voor de leerlingen motiverend en de leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces. 

Dodenherdenking Noordsingel

De leerlingen van groep 8 hebben prachtige gedichten voorgedragen tijdens de herdenking op de Noordsingel. De toeschouwers waren onder de indruk van de gedichten. Mooie en waardevolle manier om met jonge kinderen de herdenking te mogen ervaren.