Burgemeester Aboutaleb op bezoek

Wij kregen 14 januari 2019 bezoek van burgemeester Aboutaleb. In een kringgesprek stelden kinderen van de school ieder een vraag aan de burgemeester in aanwezigheid ook van enkele ouders en de wijkagent. Uit iedere klas werd een kind uitgekozen. Ze stelden vragen over o.a. hoe kan het veiliger worden op straat, wat doe je aan overlast en bij wie kan je terecht, hoe komen we aan meer leuke speelplekken, wie moet vervuiling aanpakken, wat te doen tegen geweld, wat gebeurt er aan armoedebestrijding en ook over hoe wordt je burgemeester. de burgemeester had een goed advies: altijd verder leren en gaan voor wat je wilt bereiken. Aan het gesprek ging een rondleiding vooraf door twee scholieren.