Visie en missie

Missie

Onze missie is om kinderen met plezier en vanuit hun eigen motivatie te laten leren en tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben vertrouwen in de talenten van uw kinderen. Door ons onderwijs willen we de basis leggen waarmee de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende en sociale mensen, die zin en richting aan hun leven kunnen geven en verantwoordelijkheid durven nemen voor hun keuzes en gedrag.

Visie

Met plezier en vanuit eigen motivatie betekent dat kinderen eigen keuzes durven en kunnen maken vanuit eigenaarschap voor het eigen leerproces met de leerkracht als stevige begeleider en coach. Elk kind krijgt bij ons op school, samen met anderen, de kans zich breed te ontwikkelen en wij houden in dat onderwijsproces rekening met verschillen. Kinderen kunnen en willen leren als wij een vertrouwde en veilige leeromgeving bieden waarin zij ook nog eens worden uitgedaagd. Dat maakt dat ze zingend de school inkomen en fluitend weer naar huis gaan.