Doelstelling en kernwaarden

Doelstelling

Aandacht voor talentontwikkeling is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in hoe hij of zij is, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te ontwikkelen.

Wij laten kinderen op onze school ontdekken wie ze zijn en waar persoonlijk talent en kansen liggen om deel te kunnen nemen aan een maatschappij die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dat vraagt naast kennis en inzicht in eigen mogelijkheden om creativiteit en flexibiliteit. Er wordt ook een beroep gedaan op verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectief vermogen.

Wij geven ons onderwijs in een sfeer van vertrouwen, veiligheid en rust omdat dat voorwaardelijk is voor kinderen om goed onderwijs te kunnen ontvangen.

Kernwaarden op onze school: 

Betrokken

Duurzaam

Verbinding

Lef

Open


Identiteit

Wij zijn een openbare basisschool en ieder kind is welkom op onze school. Ieder kind mag er zijn. We  leren kinderen dat verschillen er zijn en dat die verschillen gerespecteerd worden. Wij voeden onze leerlingen op zodat ze een open opstelling hebben tot anderen. Wij zorgen voor een omgeving waar kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen

Wij zijn een school van de stichting BOOR (Het Best denkbare Openbaar Onderwijs in Rotterdam). Stichting BOOR maakt zich sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook.

Bij stichting BOOR zijn alle openbare bassischolen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op www.stichtingboor.nl

 

Kernwaarden stichting BOOR 

Bieden een stevig fundament voor nu en de toekomst

1. Naleving van kinderrechten

2. Maximale talentontplooiing

3. Actieve pluriformiteit

4. Sterke binding met de samenleving

5. Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht