Onze school

Profiel

De Klimop is een openbare basisschool en ligt midden in het Oude Noorden van Rotterdam. De samenstelling van de leerling is een afspiegeling van de omgeving. Wij bieden onze leerlingen een verbindende schoolcultuur en streven naar een wij-gevoel. De Klimop  beschikt over een goede zorgstructuur en heeft betrokken ouders. De instructie en de verwerking van het lesaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Wij bieden onderwijs op maat en er is ruimte voor ieder talent.

Ambitie

Het is onze ambitie dat je aan het einde van de basisschoolperiode terug zult kijken op een plezierige schooltijd. Je kunt eigen verantwoorde keuzes te maken omdat je inzicht hebt in jouw eigen kennis en wat je kunt. Je snapt hoe je in elkaar zit en wat er nodig is om aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Je hebt voldoende vaardigheden om op jouw eigen niveau door te kunnen groeien. Je bent je bewust van jouw talent en de mogelijkheden/ kansen die daaruit voortkomen. Ouders zijn tevreden.

Kinderen

Ieder kind is uniek en wil gezien, gehoord en begrepen worden.  Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat kinderen de eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust worden dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is. 

Sportieve school

Wij zijn een "lekkr-Fit"school en dat betekent dat alle leeerlingen lestijduitbreiding hebben die constructief wordt ingezet op sportiviteit/ activiteit. Naast de school staat  een  sporthal gelegen waar de kinderen gymnastiekles van een vakdocent van ‘Lekker Fit’ krijgen. De kleuters en peuters spelen op een afgesloten schoolplein achter de school. Voor de school ligt een enorm groot eigen openbaar schoolplein met veel sport- en speelmogelijkheden. Er is aandacht voor gezonde voeding en de mogelijkheid tot begeleiding van een diëtiste. 

Peutergroep

De school heeft een peutergroep in huis. We beschikken over een eigen speellokaal voor de kleutergroepen en de peutergroep. 

Onze klassen en medewerkers

Op onze school zitten ongeveer 210 kinderen verdeeld over 11 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20. Het team bestaat uit 16 leerkrachten en 1 onderwijsassistent. Elke groep heeft maximaal 2 leerkrachten.

Verder werken er op de school een administratief medewerker, een conciërge,  een ouderbetrokkenheidsmedewerker, een intern begeleider en een directeur.