Welkom

Hartelijk welkom op de website van basisschool De Klimop, een openbare school in  het Oude Noorden van Rotterdam. Elk kind krijgt bij ons de kans zich breed te ontwikkelen en wij houden hierbij rekening met verschillen.

De leerlingen van onze school werken met een eigen device. Dat betekent dat leerlingen na de klassikale instructie op het eigen niveau werken aan opdrachten: we bieden onderwijs op maat. Daarbij vertrekken we vanuit welbevinden omdat het belangrijk is dat kinderen graag naar school komen en blij naar huis gaan. We zijn een Lekker Fit school en bieden leertijd uitbreiding.

Wij vinden het essentieel dat de leerling zich betrokken voelt bij zijn eigen ontwikkelingsproces en hier zelf verantwoordelijkheid voor leert nemen. Het is niet vanzelfsprekend dat ze dit kunnen wanneer hier niet doelgericht aandacht aan wordt besteed. Ze zullen dit moeten leren en wij bieden ze de nodige ondersteuning in dit proces. Wij noemen het talentontwikkeling en dat is een uniek concept. U kunt via het tabje "Talentontwikkeling" lezen wat dat betekent voor de leerlingen. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op De Klimop? Neemt u dan gerust contact op zodat we een afspraak maken voor een kennismaking. 

Met vriendelijke groet,

Philippine van Kooten, directeur basisschool De Klimop